1. Sözleşmenin Onaylanması
zestcoaching.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve zestcoaching.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren zestcoaching.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı
zestcoaching.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından üyelere özel içeriğe erişim imkanı sunar.

3. zestcoaching.com üyelik sistemi

 • zestcoaching.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur.
 • 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.
 • 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. zestcoaching.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 • zestcoaching.com kullanıcıyı sitedeki güncellemelerden e-posta yolu ile haberdar eder. zestcoaching.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü şahıs ve şirketlerle paylaşmaz.
 • Kullanıcının zestcoaching.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Üyelere özel ücretli bölümlerin de ücretini ödemiş olması gereklidir.

4. Üye'nin yükümlülükleri
Üye zestcoaching.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • zestcoaching.com tarafından verilen hizmetlerin telif hakkının zestcoaching.com'a ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • zestcoaching.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifadelerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve zestcoaching.com'un bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • zestcoaching.com'da sunulan hizmetlere zestcoaching.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü zestcoaching.com'un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı,
 • Zestcoaching.com'dan izin almadan zestcoaching.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • zestcoaching.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde zestcoaching.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • zestcoaching.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Zestcoaching.com tarafından gönderilen e-postaların kullanıcının eline ulaşmamasından dolayı zestcoaching.com’un sorumlu tutulamayacağını,

5. zestcoaching.com'a verilen yetkiler

 • zestcoaching.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı zestcoaching.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • zestcoaching.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
 • zestcoaching.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı zestcoaching.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • zestcoaching.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgileri yayınlanma ve/veya site içerisinde zestcoaching.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, zestcoaching.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • zestcoaching.com'da satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini zestcoaching.com değiştirebilir.
 • zestcoaching.com, ileride doğacak teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • zestcoaching.com üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. zestcoaching.com ilave hizmetler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Ürün Teslimatı
Müşteri ödemeyi tamamladığında, satın aldığı ücretli üyeliği kullanmaya satın aldığı üyelik bölümüne giriş hakkı kazanacaktır.

8. Ödeme İadesi
Online kredi kartı, banka havalesi ve EFT ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ödeme iadesi yapılmamaktadır.