Dikkat! Aradığınız sayfanın adresi değişmiş olabilir veya adresi yanlış yazmış olabilirsiniz.
Hakîkat aramakla bulunmaz, ancak bulanlar hep arayanlardır.
Bayezid-i Bistami